De eerste Bitcoin (BTC) werd gemined op 3 januari 2009, door iemand die bekend staat als “Satoshi Nakamoto”. Nu wordt Satoshi Nakamoto herkend als het pseudoniem van de persoon of de groep mensen die Bitcoin hebben gecreëerd – de onzichtbare figuur of figuren wiens technologische creatie de wereld heeft beïnvloed.

Satoshi Nakamoto was al lang voor de hausse van de Bitcoin een bekende naam onder liefhebbers van cryptografie, zoals computerwetenschappers en hackers. Iemand had jaren daarvoor onder dezelfde naam gepost op online message boards en gecorrespondeerd met collega-ontwikkelaars via e-mail. Hoewel het niet bevestigd is, wordt algemeen vermoed dat de persoon (of personen) achter het pseudoniem ook achter die communicatie zat (zaten).

Maanden voor het minen van de eerste Bitcoin had Satoshi Nakamoto een whitepaper gepubliceerd op een mailinglijst voor cryptografie, getiteld “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Het document, gepubliceerd op 31 oktober 2008, schetste een gedecentraliseerd peer-to-peer protocol dat cryptografisch veilig was.

In de whitepaper beschreef Nakamoto het als een “zuivere peer-to-peer versie van elektronisch geld” waarmee “online betalingen rechtstreeks van de ene partij naar de andere kunnen worden verstuurd zonder tussenkomst van een financiële instelling of een tussenpersoon”.

Dit artikel gaat in op wat er bekend is over de stichter van Bitcoin, degenen die hebben beweerd Satoshi Nakamoto te zijn, of Nick Szabo Satoshi Nakamoto is en de mysteries en de waarheid achter de maker van Bitcoin.

Waarom is Bitcoin gemaakt?

Hoewel Nakamoto een mysterieuze figuur blijft, was zijn doel voor het creëren van de cryptocurrency op zich nooit een mysterie. Simpel gezegd creëerde hij het om de financiële controle terug te nemen van financiële elites, zodat gewone mensen de kans kregen om deel te nemen aan een gedecentraliseerd financieel systeem.

Bitcoin blijft open-source, wat betekent dat niemand de macht heeft om het in zijn geheel te bezitten of te controleren. Het ontwerp ervan is openbaar en iedereen kan eraan deelnemen.

Bitcoin was een reactie op de Grote Financiële Crisis, die aantoonde dat zelfs de grootste banken ter wereld failliet kunnen gaan. De crisis benadrukte de kwetsbaarheid van het moderne financiële systeem en riep op tot de decentralisatie van financiële transacties. Zo werd cryptocurrency geboren, en Bitcoin was een van de eerste opties buiten het traditionele financiële systeem voor het publiek om deel te nemen aan intermediaire vrije financiële transacties.

De blockchain is de manier waarop cryptocurrencies zoals Bitcoin vertrouwen onder gebruikers ontwikkelen en veiligheid garanderen, aangezien het een netwerkgebaseerd grootboek is waartoe alle deelnemers toegang hebben. Het “genesis block” van Bitcoin werd gemijnd op 3 januari 2009 door Satoshi Nakamoto, waarmee de blockchain officieel van start ging. Een genesis-blok is het eerste blok van een cryptocurrency dat wordt gemijnd en fungeert als de basis van de blockchain.

In de eerste maanden van zijn bestaan had Bitcoin geen monetaire tegenwaarde. Miners, mensen die hun computers gebruikten om complexe wiskundige problemen op te lossen om nieuwe Bitcoin te ontdekken of te “minen”, deden dat alleen voor de nieuwigheid.

Miners hielpen ook om de geldigheid en nauwkeurigheid van Bitcoin-transacties te controleren. De eigenlijke Bitcoin-uitkering die mijnwerkers ontvangen is in wezen een beloning voor het controleren en verwerken van de zeer versleutelde gegevens die deel uitmaken van elke transactie. Dit zorgt ervoor dat elke Bitcoin correct wordt verantwoord en niet meer dan één keer kan worden uitgegeven.

De eerste transactie in de echte wereld vond plaats op 22 mei 2010, toen een man uit Florida ermee instemde om twee pizza’s van 25 dollar te ruilen voor 10.000 Bitcoin, waardoor 22 mei “Bitcoin Pizza Day” werd. Het markeerde de eerste economische transactie voor cryptocurrency. In die tijd werd de Bitcoin gewaardeerd op vier Bitcoin per penny. Sindsdien is de waarde exponentieel gestegen.

De oorsprong van Satoshi Nakamoto

Bitcoin ontstond na de subprime-hypotheekcrisis van 2008, toen de liquiditeit op de wereldwijde financiële markten aanzienlijk werd aangetast door de ineenstorting van de huizenmarkt. De crisis inspireerde tot de creatie van Bitcoin, een volledig functionele vorm van digitale valuta gebaseerd op een gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) genaamd de blockchain.

De whitepaper van Nakamoto legde de basis voor toekomstige vormen van cryptografisch beveiligde systemen die ontworpen zijn om fraudebestendig, transparant en censuurbestendig te zijn. Het doel van het systeem was om individuen in staat te stellen hun financiële macht terug te winnen door middel van een gedecentraliseerd financieel systeem.

Het idee van decentralisatie elimineerde de noodzaak voor tussenpersonen, zoals bedrijven, financiële systemen of overheden, om betrokken te zijn bij het uitwisselen van digitale valuta. De transacties zouden veilig zijn en getraceerd worden via een blockchain. Het verschil met blockchain was dat het zichtbaar was voor alle deelnemers en veilig gedistribueerd werd over een heel netwerk.

Mogelijke identiteiten van Satoshi Nakamoto

Drie jaar na het publiceren van zijn whitepaper over Bitcoin en het minen van het genesis-blok, maakte Nakamoto een buiging uit de cryptocurrency-scene.

Op 23 april 2011 stuurde hij een e-mail naar een andere Bitcoin-ontwikkelaar, waarin hij zei dat hij “verder was gegaan met andere dingen” en dat de toekomst van de cryptocurrency “in goede handen” was. Sindsdien is er geen communicatie meer geweest vanaf de eerder bekende e-mailadressen van Nakamoto.

In de lange geschiedenis van Bitcoin is niets zo controversieel geweest als de identiteit van de oprichter. Talloze speculaties hebben de identiteit van Nakamoto omringd. Sommigen beweerden dat Nakamoto het pseudoniem was van een groep cryptografen, niet van slechts één persoon. Anderen veronderstelden dat hij Brits was, lid van de Yakuza, een witwasser, of een vrouw vermomd als man.

In de loop der jaren zijn een paar personen ervan verdacht de man achter het ongrijpbare pseudoniem te zijn: